2019-04-05

Rodzaje i zastosowanie instalacji gaśniczych

Ze względu na chęć utrzymania wysokiego standardu bezpieczeństwa – zarówno przedmiotów, jak i ludzie - w budynkach, we wszystkich obiektach należy zamontować odpowiednie i sprawne instalacje gaśnicze. W zależności od rodzaju i przeznaczenia danego budynku, jego właściciel zobowiązany jest do zastosowania właściwego rodzaju takiej instalacji. Wszystko to w szczegółach określają odpowiednie akty prawne. Za instalację i późniejszą konserwację najczęściej odpowiedzialny jest właściciel obiektu lub administrator nieruchomości, który opiekuje się danym budynkiem.


Instalacje gaśnicze http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-gazowe.html – funkcje

Instalacje gaśnicze to nie tylko urządzenia odpowiadające za samo ugaszenie pożaru. Wśród ich funkcji podstawowych należy także wykrywanie samego zagrożenia pożarem i przeciwdziałanie jego skutkom. Całość nazywana jest systemem przeciwpożarowym, który składa się (w podstawowej wersji) z detektora dymu lub ognia, centrali sterującej i system spryskiwaczy, który w odpowiednim momencie uruchamia wcześniej wspomniana centrala. Instalacje gaśnicze powinny być również wyposażone w system alarmowania o zagrożeniu. Dzięki niemu możliwa jest niemal natychmiastowa akcja ewakuacyjna – to bardzo ważne szczególnie w dużych budynkach, gdzie w dodatku zatrudnione jest sporo osób.


Instalacje gaśnicze – rodzaje

Głównym kryterium, dzięki któremu możemy rozróżniać wszystkie instalacje gaśnicze, jest rodzaj wykorzystywanego środka gaśniczego. Na tej podstawie dzielimy je na 4 podstawowe grupy. Najczęściej spotykany system przeciwpożarowy to z pewnością system gaszenia wodą. Najczęściej w jego automatycznej wersji uruchamia się on bezpośrednio nad ogniem – w ten sposób chronione przed zalaniem są elementy, które nie zapłonęły. Celem jest bowiem uniknięcie zniszczeń.


Nie wszędzie jednak istnieje możliwość gaszenia wodą – wiąże się to bowiem z ryzykiem poniesienia większych strat niż te, które mógłby wyrządzić sam ogień w danym miejscu. Mogłoby nie tylko zwiększyć zasięg zniszczeń, ale także niebezpieczeństwo. W takich obiektach stosowane są instalacje gaśnicze gazowe, z wykorzystaniem mgły wodnej czy pianki gaśniczej.


Dodatkowe zabezpieczenia ppoż

Gdy dochodzi do pożaru, czyli sytuacji poważnego zagrożenia zarówno dla samego obiektu, jak i przebywających w nim oraz w jego zasięgu osób, istotne jest nie tylko jego ugaszenie. Niemniej istotne od samej akcji gaszenia jest umożliwienie bezpiecznej ewakuacji wszystkim osobom, które narażone są na niebezpieczeństwo. Instalacje gaśnicze to zatem nie tylko system czujników i wtryskiwaczy, ale również zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych. Można tego dokonać dzięki specjalnym urządzeniom wewnątrz instalacji wentylacyjnej i zabezpieczeniu trwałości elementów konstrukcyjnych budynku.


Ta kwestia musi zostać poruszona jeszcze na etapie planowania budowy budynku i bez dobrego rozplanowania dróg ewakuacyjnych nie można podjąć się budowy. Na etapie budowy natomiast, aby instalacje gaśnicze działały odpowiednio i ewakuacja w razie pożaru odbywała się sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie, powinny być wykorzystywane jedynie dobrej jakości materiały budowlane. Materiały spełniające wymogi ognioodporności są specjalnie oznaczone. To właśnie one powinny być wykorzystywane przy stawianiu ścian działowych, które wytyczają drogę ewakuacji.

Zobacz także